★ FESTIVAL CLOWNIA 2019 ★

★ CLOWNIA RÀDIO ★

Els valors

Durant la cinquena edició del Festival Clownia es van iniciar les emissions de Clownia Ràdio. La web va estar informant sobre el festival, la zona d’acampada i les xerrades i concerts, a través d’un canal de ràdio. Actualment, la web on s’allotja la ràdio també és complementada amb informacions relacionades amb els valors del Clownia, la ciutat llunyana que cada vegada és més propera.

La cultura com a eina de transformació social

El Clownia és un festival que, a través de la cultura, pretén contribuir a la transformació de la societat. La cultura transformadora és aquella que ajuda a comprendre i actuar críticament en la societat en la que vivim, per superar la desigualtat i la dominació; és la que connecta la reflexió amb l’acció; és el que queda després de cada experiència transformadora i que, a la vegada, augmenta el bagatge per a les següents.

El Festival Clownia entén la cultura com a una part intrínseca a totes les persones i les comunitats, sovint relegada a un segon terme o concebuda només com a un element accessori. El festival vol posar la cultura al centre del quadre i vol reivindicar el paper que tenen les arts com a elements vertebradors de les comunitats i de les idees transformadores.

Cultura amb causa

Des del mes d’octubre del 2016, el Festival Clownia forma part de la plataforma Cultura amb Causa, un moviment sorgit de la unió de sis festivals dels Països Catalans que reivindiquen l’ús de la cultura com a eina de transformació social. Els festivals que la conformen són: Clownia, Esperanzah!, Rototom Sunsplash, Festiclown, Barnasants i Canet Rock. Des de la música, les arts escèniques, la literatura, el periodisme, el cinema, etc. ens hem unit sota un mateix paraigües perquè no podem concebre la cultura sense causa. L’entenem com a una eina d’integració, de denuncia i, sobretot, com a un motor de canvi.

La Cultura amb Causa té i tindrà un pes important totes les edicions del festival. Serà a través de taules de debat, on pretenem reflexionar sobre quin tipus d’acció cultural volem per a la nostra societat i quines són les eines i intervencions culturals que ens ajuden a seguir construint un món més plural, just, democràtic, corresponsable, compromès, equilibrat i solidari. Però també en el si del festival, des del mateix espai consciència i les intervencions artístiques, a les petites transformacions que es poden produir en la seva organització.

Els valors del Clownia

El Festival Clownia aposta per ser un projecte que contribueixi a la transformació de la societat a través de la cultura, la intervenció social i la vinculació amb el territori. El festival ha adoptat uns valors que vertebraran les activitats programades:

  • Dret i accessibilitat a la cultura: El festival entén la cultura com a patrimoni comú i que forma part de la quotidianitat; la cultura com a expressió, relació, missatge, crítica i eina de transformació i canvi social. El dret a la cultura és un dret fonamental que cal defensar des de l’espai públic i comú. Això té efectes en la programació del Clownia pel que fa a la política de preus i al foment d’una cultura que no sigui elitista i excloent, i per això el festival trascendeix el propi recinte i està obert al poble.
  • Territori i comunitat: El festival no tindria sentit sense l’acció col·lectiva dels veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses i de la resta de persones de la comarca del Ripollès. Aquest fet singular és també un eix bàsic de la seva activitat, pel que fa a la vinculació als processos socials que es donen en l’entorn més immediat durant els dies previs i al llarg de tot el festival. El Clownia pretén fer incidència social més enllà dels dies del festival i que aquest tingui espais d’intervenció durant l’any, per exemple, a les escoles.
  • Espai lliure de discriminacions: El festival i la seva zona d’acampada són espais lliures de discriminacions. El Clownia és un espai de convivència on es respecten a les persones independentment de l’origen, la cultura, la raça, la condició social, el gènere o l’orientació sexual. El festival vol promoure actituds tolerants i que ajudin a eradicar del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
  • Solidaritat i justícia global: El Clownia vol impulsar i promoure la cultura de la pau, la solidaritat, l’educació transformadora i la cooperació entre pobles i persones. S’entén que l’acció local té impactes globals i per això el festival s’estén més enllà del Ripollès i mira què passa al món per incorporar-ho a la seva programació a través de xerrades, tallers o altres tipus de col·laboracions.
  • Economia social i solidària: El festival vol dirigir les seves pràctiques cap a l’economia social i solidària, a través de criteris basats en la responsabilitat social i l’arrelament territorial. S’entén el marc de l’economia social i solidària com un instrument de lluita per a les persones i comunitats compromeses amb la lluita per un canvi econòmic, que passa per l’eradicació del sistema capitalista, que posi al centre les persones i les seves necessitats enlloc del capital.
  • Anticapitalisme i feminisme: El festival entén la lluita anticapitalista més enllà de l’economia. Significa una forma d’organització social que porta intrínseca la lluita feminista, l’antimperialisme, l’internacionalisme, l’antimilitarisme o la lluita per l’emancipació de gènere i de classe, perquè rebutja qualsevol tipus d’imposició moral i de poder d’una part de la societat cap a l’altra. El Clownia entén la pràctica anticapitalista i feminista des de l’equitat, el respecte, la horitzontalitat, l’autonomia i el cooperativisme.
  • Sostenibilitat i mediambient: El festival no entén un món on les persones i les seves necessitats, així com la pau i el respecte, estiguin al centre sense una defensa del planeta i del medi ambient. El festival es compromet a treballar sota mesures que afavoreixin el respecte a l’entorn; des del transport, els residus, l’estalvi energètic a altres hàbits que siguin respectuosos amb el planeta.

Seguim perseguint el somni d’un món millor i plantem aquest campament com a acte de rebel·lia. Com a reivindicació del somni. Com a celebració de la vida.

Comencem a construir.

Benvinguts a la ciutat llunyana.

Anterior Publicar

1 Comentari

  1. Montse Planas Jordi

    Bones, no veig que hi hagi res del 2019. Es fara aquest any vinent? Voldria regalar entrades i mo us trobo enlloc

Deixar una resposta

© 2021 ★ RÀDIOCLOWNIA.ORG ★

★ CLOWNIA RÀDIO ★